กิจกรรมเพื่อสังคม

ตัวแทนพนักงานบริษัท ร่มโพธิ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ร่วมบริจาคอาหารสุนัขแก่สุนัขจรจัด แก่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุน จังหวัดภูเก็ต

ตัวแทนพนักงานบริษัท ร่มโพธิ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคอาหารสุนัขแก่สุนัขจรจัดจำนวนทั้งหมด 10 กระสอบ (100 กิโลกรัม) แก่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุน จังหวัดภูเก็ต เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา