กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ร่มโพธิ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณดรงค์ หุตะจูฑะ และ คุณธงชัย เชียงสุ นำคนงานเข้าสร้างรั้วและติดตั้งป้ายด้านหน้าโรงพยาบาล

บริษัท ร่มโพธิ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณดรงค์ หุตะจูฑะ และ คุณธงชัย เชียงสุ นำคนงานเข้าสร้างรั้วและติดตั้งป้ายด้านหน้าโรงพยาบาล ซึ่งออกแบบโดยทีมงานสถาปนิกของบริษัทฯ ตลอดจนปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ริมรั้วเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่โรงพยาบาลฉลอง จ.ภูเก็ต ซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวนี้ ได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา