กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเลี้ยงอาหารแก่ ชาวประมง พนักงานเทศบาล และชุมชนรอบข้าง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 พนักงานบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ช่วยกันรวบรวมเงินกองกลางเพื่อเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มให้กับคนในชุมชน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา เพื่อเป็นของขวัญและแบ่งปันน้ำใจ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้