กิจกรรมเพื่อสังคม

ตัวแทนพนักงาน บริษัท ร่มโพธิ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมจัดและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

ตัวแทนพนักงาน บริษัท ร่มโพธิ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมจัดและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โดยการแจกเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน อาหารและเครื่องดืมให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ชมการแสดงและร่วมเล่นเกมส์กับเด็กๆ ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และ ศูนย์การเรียนรู้ YES Education Center เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา