กิจกรรมเพื่อสังคม

พนักงานบริษัท ร่มโพธิ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ทั้งสำนักงานราไวย์และในยางได้เข้าร่วมบริจาคเลือดให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อเป็นสาธารณะกุศล

พนักงานบริษัท ร่มโพธิ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ทั้งสำนักงานราไวย์และในยางได้เข้าร่วมบริจาคเลือดให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อเป็นสาธารณะกุศล โดยพนักงานบริษัทฯ สาขาราไวย์ ได้ร่วมบริจาคเลือด ณ โรงพยาบาลฉลอง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 และ พนักงานบริษัทฯ สาขาในยาง ได้ร่วมบริจาคเลือด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา