เด็อะ ไทเทิ้ล วี (ราไวย์-ภูเก็ต)

เร็วๆนี้ โครงการ เด็อะ ไทเทิ้ล วี (ราไวย์-ภูเก็ต) จุดเด่นของโครงการคือแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่ง Investment (เพื่อการลงทุน) และฝั่ง Residential (เพื่อการพักอาศัย)

อ่านเพิ่มเติม

เร็วๆนี้ กับ โครงการ เด็อะ ไทเทิ้ล วี (ราไวย์-ภูเก็ต)

อ่านทั้งหมด

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ

TITLE

6.75

เปลี่ยนแปลง(%)

-0.45 (-6.25%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,718,800

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

11,954

ผลประกอบการทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2561

ชุดเอกสารนักลงทุน
รายงานประจำปี 2560
สรุปผลการดำเนินงานปี 2560

ร่วมงานกับเรา

เรากำลังมองหาคนที่มีพรสวรรค์