ข้อมูลผู้ถือหุ้น

Date time Title รายละเอียด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เวลา

ณ ห้องสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา