ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TITLE

2.48 THB

- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ

2.44

ราคาเปิด

256

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

2.48 - 2.42

สูงสุด - ต่ำสุด

2.48

วันก่อนหน้า

2.46 / 9,200

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2.48 / 38,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2.42 - 2.48

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.72 - 3.66

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์