ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TITLE

3.48 THB

+0.08 (2.35%)

ปรับปรุงเมื่อ

3.40

ราคาเปิด

6,373

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

3.48 - 3.38

สูงสุด - ต่ำสุด

3.40

วันก่อนหน้า

3.46 / 50,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3.48 / 202,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3.38 - 3.48

ช่วงราคาระหว่างวัน

3.04 - 9.85

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์