ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TITLE

4.46 THB

-0.08 (-1.76%)

ปรับปรุงเมื่อ

4.56

ราคาเปิด

4,302

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

4.56 - 4.46

สูงสุด - ต่ำสุด

4.54

วันก่อนหน้า

4.46 / 46,200

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

4.50 / 6,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

4.46 - 4.56

ช่วงราคาระหว่างวัน

4.54 - 9.85

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์