ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TITLE

8.05 THB

+0.30 (3.87%)

ปรับปรุงเมื่อ

7.75

ราคาเปิด

6,869

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

8.10 - 7.75

สูงสุด - ต่ำสุด

7.75

วันก่อนหน้า

8.05 / 106,300

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

8.10 / 22,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

7.75 - 8.10

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.10 - 9.85

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์