ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TITLE

3.08 THB

+0.04 (1.32%)

ปรับปรุงเมื่อ

3.04

ราคาเปิด

1,672

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

3.08 - 3.02

สูงสุด - ต่ำสุด

3.04

วันก่อนหน้า

3.06 / 144,900

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3.08 / 55,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3.02 - 3.08

ช่วงราคาระหว่างวัน

2.86 - 9.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์