ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TITLE

6.75 THB

-0.45 (-6.25%)

ปรับปรุงเมื่อ

7.25

ราคาเปิด

11,954

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

7.30 - 6.65

สูงสุด - ต่ำสุด

7.20

วันก่อนหน้า

6.75 / 10,100

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

6.80 / 7,800

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

6.65 - 7.30

ช่วงราคาระหว่างวัน

3.14 - 9.85

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์