ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TITLE

2.30 THB

-0.04 (-1.71%)

ปรับปรุงเมื่อ

2.34

ราคาเปิด

492

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

2.34 - 2.30

สูงสุด - ต่ำสุด

2.34

วันก่อนหน้า

2.30 / 3,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2.34 / 6,300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2.30 - 2.34

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.72 - 3.22

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์