ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TITLE

3.32 THB

+0.02 (0.61%)

ปรับปรุงเมื่อ

3.38

ราคาเปิด

1,309

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

3.38 - 3.32

สูงสุด - ต่ำสุด

3.30

วันก่อนหน้า

3.32 / 6,500

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3.36 / 21,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3.32 - 3.38

ช่วงราคาระหว่างวัน

2.86 - 8.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์