ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TITLE

1.84 THB

- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ

1.84

ราคาเปิด

472

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

1.86 - 1.84

สูงสุด - ต่ำสุด

1.84

วันก่อนหน้า

1.83 / 62,800

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1.85 / 53,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1.84 - 1.86

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.72 - 3.76

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์