ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TITLE

2.92 THB

-0.02 (-0.68%)

ปรับปรุงเมื่อ

2.96

ราคาเปิด

3,972

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

2.96 - 2.86

สูงสุด - ต่ำสุด

2.94

วันก่อนหน้า

2.92 / 147,400

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2.94 / 5,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2.86 - 2.96

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.72 - 3.76

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์