Newsroom

ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ เดินสายสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

คุณศศิธร ปานขาว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานประสานงานและนิติกรรมและทีมงานเป็นตัวแทน บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เดินทางสวัสดีปีใหม่แก่สื่อมวลชน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนข่าวของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนอีกด้วย