Newsroom

ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ เดินสายสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

คุณศศิธร ปานขาว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานประสานงานและนิติกรรมพร้อมด้วยทีมงานเป็นตัวแทน บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เดินทางสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่สื่อมวลชน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนข่าวของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564