กิจกรรมเพื่อสังคม

บริจาคผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.แม่ฮ่องสอน 2564

บริษัท ร่มโพธิ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคผ้าห่ม 154 ผืน โดยบรรจุในกล่องพัสดุทั้งหมดจำนวน 12 กล่อง ส่งมอบให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาว ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองแปง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแมืองแปงเป็นผู้ดูแลแจกจ่ายแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยต่อไป