กิจกรรมเพื่อสังคม

ฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมว จ.กระบี่

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ร่มโพธิ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ และสัตวแพทย์จาก J&D Veterinary Clinic ในการบริจาคอาหารเม็ด และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, วัคซีนป้องกันเห็บ-หมัด จำนวนทั้งหมด 77 ตัว รวมไปถึงทำหมันให้แก่สุนัข 1 ตัว และแมว 81 ตัว รวมทำหมันทั้งหมด 82 ตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา