กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมอาสาสมัครอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

ตัวแทนพนักงานบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นจิตอาสาในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac ในช่วงการระบาดของ Covid-19 ตลอดจนบริจาคอาหาร น้ำดื่ม/เครื่องดื่มต่างๆ และของใช้ที่จำเป็น อาทิเช่น กระดาษาชำระ อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหน่วยให้บริการ ณ โรงแรมภูเก็ต ออคิด รีสอร์ท แอนด์ สปา เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา