กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมอาสาสมัครอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน Covid-19 รอบที่ 2 เข็มที่ 1

ตัวแทนพนักงานบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นจิตอาสาในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac ในรอบที่ 2 เข็มที่ 1 ตลอดจนบริจาคอาหาร น้ำดื่ม/เครื่องดื่มต่างๆ และของใช้ที่จำเป็น แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหน่วยให้บริการ ณ โรงแรมภูเก็ต ออคิด รีสอร์ท แอนด์ สปา เมื่อวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา