กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมอาสาสมัครอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน Covid-19 เดือน มิถุนายน 2564

ตัวแทนพนักงานบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นจิตอาสาในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac และ AstraZeneca รวมไปถึงบริจาคอาหาร น้ำดื่ม/เครื่องดื่มต่างๆ และของใช้ที่จำเป็น แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหน่วยให้บริการ ณ โรงแรมภูเก็ต ออคิด รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. 3-5 มิถุนายน 2564 - Sinovac สำหรับชาวต่างชาติ
  2. 7-10 มิถุนายน 2564 - AstraZeneca สำหรับผู้สูงอายุ สัญชาติไทย
  3. 11-24 มิถุนายน 2564 - Sinovac สำหรับบุคคลทั่วไป สัญชาติไทย
  4. 25-30 มิถุนายน 2564 - Astra Zeneca สำหรับชาวต่างชาติ