กิจกรรมเพื่อสังคม

บริจาคน้ำดื่มแก้ผู้ติดเชื้อ Covid-19

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคน้ำดื่มจำนวน 3,600 ขวด แก่ผู้ติดเชื้อ Covid-19 และผู้ประสบภัยที่ต้องกักตัว โดยมอบน้ำดื่มให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลราไวย์เป็นผู้ดูแลแจกจ่ายต่อไป