กิจกรรมเพื่อสังคม

บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.อุ้มผาง จ.ตาก 2564

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า ชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องนอน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา