กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมอาสาสมัครอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน Covid-19

ตัวแทนพนักงานบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นจิตอาสาในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีน ตลอดจนบริจาคอาหาร น้ำดื่มและเครื่องดื่มต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหน่วยให้บริการ ณ โรงแรมภูเก็ต ออคิด รีสอร์ท แอนด์ สปา

ทั้งนี้ ศูนย์วัคซีนโรงแรมภูเก็ต ออคิด รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยหน่วยแพทย์บริการจากโรงพยาบาลฉลอง ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้มาใช้บริการรวมทั้งสิ้น 117,320 เข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา