กิจกรรมเพื่อสังคม

บริจาคผ้าห่มแก่โรงพยาบาลอุ้มผาง

พนักงานบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันบริจาคผ้าห่มจำนวน 120 ผืน แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก โดยมีแพทย์หญิง วศิมน อ๊อดทรัพย์ เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไป