สอบถามข้อมูล

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

กรุงเทพสำนักงานใหญ่

53 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
อีเมล์

info@rhombho.co.th

เบอร์โทรศัพท์

+66(0)2-907-8140-2,
+66(0)2-907-8843-4

เบอร์แฟกซ์

+66(0)2-907-8144

เวลาทำงาน

วันจันทร์ – วันศุกร์
8:00 - 17:00