ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TITLE

2.20 THB

- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ

2.24

ราคาเปิด

122

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

2.24 - 2.16

สูงสุด - ต่ำสุด

2.20

วันก่อนหน้า

2.16 / 41,700

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2.20 / 19,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2.16 - 2.24

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.85 - 3.22

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์