ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TITLE

2.24 THB

-0.02 (-0.88%)

ปรับปรุงเมื่อ

2.24

ราคาเปิด

10,569

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

2.48 - 2.24

สูงสุด - ต่ำสุด

2.26

วันก่อนหน้า

2.24 / 7,400

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2.26 / 20,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2.24 - 2.48

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.85 - 3.14

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์