ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TITLE

2.50 THB

+0.02 (0.81%)

ปรับปรุงเมื่อ

2.52

ราคาเปิด

462

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

2.58 - 2.48

สูงสุด - ต่ำสุด

2.48

วันก่อนหน้า

2.50 / 3,700

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2.56 / 13,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2.48 - 2.58

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.85 - 2.88

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์