เด็อะ ไทเทิ้ล วี (ราไวย์-ภูเก็ต)

เร็วๆนี้ โครงการ เด็อะ ไทเทิ้ล วี (ราไวย์-ภูเก็ต) จุดเด่นของโครงการคือแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่ง Investment (เพื่อการลงทุน) และฝั่ง Residential (เพื่อการพักอาศัย)

อ่านเพิ่มเติม

เร็วๆนี้ กับ โครงการ เด็อะ ไทเทิ้ล วี (ราไวย์-ภูเก็ต)

อ่านทั้งหมด

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ

TITLE

2.10

เปลี่ยนแปลง(%)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

68,600

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

142

ผลประกอบการทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564

ชุดเอกสารนักลงทุน
รายงานประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ร่วมงานกับเรา

เรากำลังมองหาคนที่มีพรสวรรค์