เด็อะ ไทเทิ้ล วี (ราไวย์-ภูเก็ต)

โครงการ เด็อะ ไทเทิ้ล วี (ราไวย์-ภูเก็ต) จุดเด่นของโครงการคือแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่ง Investment (เพื่อการลงทุน) และฝั่ง Residential (เพื่อการพักอาศัย)

อ่านเพิ่มเติม

เร็วๆนี้ กับ โครงการ เดอะ ไทเทิ้ล ฮาโล วัน

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ

TITLE

2.30

เปลี่ยนแปลง(%)

-0.06 (-2.54%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

92,300

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

213

ผลประกอบการทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564

ชุดเอกสารนักลงทุน
รายงานประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ร่วมงานกับเรา

เรากำลังมองหาคนที่มีพรสวรรค์