ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีวิสัยทัศน์และแผนการที่จะนำเสนอที่อยู่อาศัยที่เรียบง่ายและเงียบสงบ นำเสนอการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่กลมกลืนเป็นมิตรกับธรรมชาติและการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน