เด็อะ ไทเทิ้ล วี (ราไวย์-ภูเก็ต)

เร็วๆนี้ โครงการ เด็อะ ไทเทิ้ล วี (ราไวย์-ภูเก็ต) จุดเด่นของโครงการคือแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่ง Investment (เพื่อการลงทุน) และฝั่ง Residential (เพื่อการพักอาศัย)

อ่านเพิ่มเติม

เร็วๆนี้ กับ โครงการ เด็อะ ไทเทิ้ล วี (ราไวย์-ภูเก็ต)

อ่านทั้งหมด

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ

TITLE

8.05

เปลี่ยนแปลง(%)

+0.30 (3.87%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

862,700

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

6,869

ผลประกอบการทางการเงิน

งบการเงินรายปี 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561

ชุดเอกสารนักลงทุน
รายงานประจำปี 2560
สรุปผลการดำเนินงานปี 2560

ร่วมงานกับเรา

เรากำลังมองหาคนที่มีพรสวรรค์