เด็อะ ไทเทิ้ล วี (ราไวย์-ภูเก็ต)

เร็วๆนี้ โครงการ เด็อะ ไทเทิ้ล วี (ราไวย์-ภูเก็ต) จุดเด่นของโครงการคือแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่ง Investment (เพื่อการลงทุน) และฝั่ง Residential (เพื่อการพักอาศัย)

อ่านเพิ่มเติม

เร็วๆนี้ กับ โครงการ เด็อะ ไทเทิ้ล วี (ราไวย์-ภูเก็ต)

อ่านทั้งหมด

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ

TITLE

2.92

เปลี่ยนแปลง(%)

-0.02 (-0.68%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,364,500

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

3,972

ผลประกอบการทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2563

ชุดเอกสารนักลงทุน
รายงานประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ร่วมงานกับเรา

เรากำลังมองหาคนที่มีพรสวรรค์